Wszystkie artykuły
Fiszki metodą szybkiej nauki słownictwa

Fiszki metodą szybkiej nauki słownictwa

Jeżeli mamy problem z opanowywaniem słownictwa i regularnymi powtórkami, możemy skorzystać z bardzo ciekawej metody nauki nowych wyrazów, jaką są fiszki. Fiszki, czyli małe prostokątne kawałki papieru zapisane po obu stronach, pomogą nam szybko i skutecznie wtoczyć do głowy bardzo duże zasoby słownictwa.

Można je dopasować do swoich potrzeb, ponieważ wykonujemy je samodzielnie. Pierwszy kontakt z daną pulą słówek mamy już na etapie tworzenia tej pomocy naukowej, przy zapisywaniu – po jednej stronie piszemy słówko po polsku, a po drugiej np. po angielsku.

Następnie, układamy kilka pudełek (zazwyczaj trzy lub cztery wystarczają) i wszystkie fiszki wkładamy do pierwszego z nich. Po kolei przeglądamy wszystkie fiszki, sprawdzając, czy znamy każdy z zapisanych wyrazów i potrafimy go wypowiedzieć bez odwracania. Jeśli wyraz znamy, odkładamy fiszkę do drugiego pudełka.

Jeżeli nie – fiszka zostaje odłożona z powrotem do pierwszego pudełka.  Kiedy wszystkie słówka z pierwszego pudełka znajdą się w drugim, powtarzamy cały system z fiszkami z drugiego pudełka.

Fiszki są pomocą naukową, która pozwala regularnie powtarzać słówka bez skomplikowanych systemów nauki, a ponadto można wykonać je samodzielnie. Ich wadą jest to, że nie używamy słówek w kontekście, a nauka jest dość monotonna, przez co, jeżeli zaniechamy nauki, możemy szybko zapomnieć przyswojone słownictwo. Dlatego kolejnym krokiem po opanowaniu słówek dzięki fiszkom powinny być ćwiczenia komunikacyjne z użyciem przyswojonych wyrazów i zwrotów.

Opanowywanie obcej gramatyki

Opanowywanie obcej gramatyki

Poznawanie gramatyki obcego języka zazwyczaj kojarzy się z czymś nudnym i nieprzyjemnym, w przeciwieństwie do ćwiczeń komunikacyjnych i ciekawej nauki słówek w kolorowy i niemonotonny sposób.

Jednak warto pamiętać, że to właśnie gramatyka pozwala nam na rozumienie konstrukcji zdań, sytuowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni, a także w kontekście. Tym samym i ona służy rozumieniu znaczeń i wypowiadaniu poprawnych komunikatów, takich, jak chcemy, żeby były.

Dlatego też należy równie dużo pracy przyłożyć do opanowania gramatyki języka obcego, co do słownictwa. Całe szczęście istnieje wiele sposobów na szybką naukę języków obcych, w tym ich gramatyki.

Najłatwiej jest nauczyć się systemów obecnych w obcym języku w oparciu o skojarzenia z językiem rodzimym lub innym, poznanym już, językiem obcym. Na przykład, możemy zapamiętać, że kolejność wyrazów w języku angielskim jest taka sama, jak w hiszpańskim, ale przeciwnie do niego – nie możemy pominąć podmiotu w zdaniu.

Ucząc się innego języka fleksyjnego, zapamiętujemy w oparciu o znajomość języka polskiego. Co więcej, nauka gramatyki powinna opierać się o powtarzanie schematów w kontekście komunikacyjnym, na przykład w całych zdaniach. Nie powinniśmy izolować jej od słownictwa, ponieważ zapamiętanie samych “końcówek” nie sprawi, że łatwiej będzie nam budować zdania w żywym korzystaniu z języka.

Jakich języków warto się nauczyć?

Jakich języków warto się nauczyć?

Jeżeli mamy ochotę na naukę nowego języka albo szukamy pracy, w której znajomość języków obcych jest istotnym kryterium, warto zastanowić się, jakich języków warto się uczyć.

Na Ziemi obecnie funkcjonuje w komunikacji około siedmiu tysięcy języków, więc jest z czego wybierać. Oczywiście, najpopularniejszym językiem zachodniej Europy, który z pewnością warto jest znać, jest język angielski. Jednak jaki język jest najczęściej używany na świecie?

Ponad 12% ludzi na Ziemi używa języka chińskiego. Choć wydaje się, że nie jest to zbyt popularny język w naszej części świata, ogromna liczba mieszkańców Chin sprawia, że statystycznie to właśnie ten język obcy stał się najczęściej używanym. 4,85% ludzi używa języka hiszpańskiego – korzysta się z niego nie tylko w Hiszpanii, ale także prawie w całej Ameryce Południowej i Środkowej!

Jest to także jeden z języków oficjalnych ONZ i Unii Europejskiej. Kolejnym, trzecim w kolejności pod względem użyteczności językiem na świecie, jest język angielski. Stał się on językiem dyplomacji oraz używa się go jako języka uniwersalnego, który zna większość młodych mieszkańców Europy Zachodniej i nie tylko.

Także większość treści w Internecie powstaje właśnie w tym języku. Sprzyja temu fakt, że angielski jest dość łatwym językiem, który nie posiada deklinacji. Ogólnie używana międzynarodowo wersja języka angielskiego to tzw. Basic English, język, którego słownictwo obejmuje tylko 850 podstawowych wyrazów.

Jak szybko uczyć się słówek?

Jak szybko uczyć się słówek?

Podstawą wszystkich języków jest słownictwo. To właśnie dzięki niemu wiemy, co znaczą komunikaty wypowiadane przez naszego rozmówcę, to właśnie słowa (a nie gramatyka) posiadają główne znaczenie. Dlatego też, pierwszym, czego się uczymy, są podstawowe wyrazy i zwroty.

Bez ich znajomości, nawet przy perfekcyjnym opanowaniu gramatyki, nie będziemy w stanie się komunikować. Jak szybko nauczyć się jak największej liczby słówek? Przede wszystkim, powszechny sposób, w postaci listy słówek, z pewnością nie jest skuteczny.

Patrząc na monotonną listę nie kojarzymy budowy słów i znaczeń, słówka mogą się nam mylić, a za chwilę uciec nam z głowy. Dużo lepszym sposobem jest przepracowanie każdego słówka, np. narysowanie znaczenia i skojarzenia go z budową danego wyrazu, albo skorzystanie z fiszek.

Istnieje wiele różnych sposobów na ciekawe, niemonotonne uczenie się słownictwa, i każdy z nich jest szybszy i bardziej skuteczny od zwykłej listy wyrazów i zwrotów. Ważne jest także częste, regularne powtarzanie.

Jeżeli uczymy się szybko, to równie szybko będziemy zapominać. Ważne jest także to, żeby słówek uczyć się w kontekście, na przykład od razu zapamiętywać je w zdaniu, którego później będzie można użyć. Dzięki temu, faktycznie poszerzamy swoje słownictwo i z pewnością będziemy z niego korzystać w komunikacji, zamiast upraszczać zdania.

sklep z muzyką klubową muzyka klubowa sklep dobry sklep z dobrymi płytami fast-food.jak.net.pl
Opatrz się ze słownictwem

Opatrz się ze słownictwem

Jedną z ciekawszych metod szybkiej i skutecznej nauki języka obcego jest opatrzenie się ze słownictwem i zwrotami dzięki ometkowaniu swojego mieszkania lub domu słówkami lub idiomami. Na przykład, ucząc się hiszpańskiego, na drzwiach przyklejamy słówko “la puerta”, a przy klamce zdanie “para salir la casa, hay que abrir la puerta”.

Dzięki temu, nie tylko bardzo skutecznie przyswajamy słówka z zakresu wyposażenia mieszkania, ale także poznajemy kontekst, w jakim można go użyć, oraz z łatwością zapamiętujemy struktury gramatyczne czy użycie przysłówka “para”.

Ponadto, niektórych słówek nie da się z łatwością przetłumaczyć na język polski, i dużo łatwiej jest zapamiętać ich znaczenie w zdaniu czy zwrocie, co umożliwia ta metoda nauki, w przeciwieństwie np. do systemu fiszek.

Ten sposób wykorzystać możemy np. w czasie zakupów, przygotowując listę w języku obcym zamiast po polsku. Można także robić zapiski w kalendarzu, plany dnia czy listę zadań po angielsku albo francusku.

Wszystkie te sposoby na codzienny kontakt z językiem są bardzo skuteczne, czego dowodem jest fakt, z jaką łatwością przychodzi nam znajomość słownictwa takiego jak “shampoo” (z łazienki) czy “cheese” (od “cheeseburgera”).

Strona 1 z 3123
© 2015 Jak szybko uczyć się języków obcych. Wszystkie prawa zastrzeżone.